Påskevandring mellem kirkerne på Frederiksberg

2. Påskedag, mandag d. 1. april kl. 13.00-16.00  inviterer Folkekirken på Frederiksberg for fjerde år i træk til påskevandring og æggejagt mellem 14 kirker.

FOR ALLE ALDRE
Følg familieruten eller andagtsruterne. Du kan også sammensætte din helt egen rute.
Se ruter og spørgsmål nedenfor.

I samarbejde med Frederiksberg Kommune kan du også komme på æggejagt i Lindevangsparken.

Alle kirkerne er åbne i tidsrummet 13.00 - 16.00.

INGEN TILMELDING
Svar på spørgsmål undervejs og vind op til 15 påskeæg alt efter hvor mange kirker du besøger på din rute.

HÅBSRUTEN 4, 8 KM.  BEGYND DAGEN MED EN HÅBS-ANDAGT I FLINTHOLM KIRKE KL, 12.30.
Ruten: Flintholm Kirke - Lindevang Kirke  - Lindevangsparken (Indgang ved Sløjfen, Peter Bangs Vej) - Frederiksberg Hospitalskirke - Godthaabskirken - Solbjerg Kirke  - Frederiksberg Slotskirke (Roskildevej 

PILGRIMSRUTEN 7,5 KM. 
BEGYND DAGEN MED EN PILGRIMS-ANDAGT I EMMAUSKIRKEN KL, 12.30.
Ruten: Emmauskirken  - Frederiksberg Kirke  - Immanuelskirken - Sankt Markus Kirke - Sct. Thomas Kirke - Døves Kirke  - Mariendal Kirke - Sct. Lukas Kirke 

FAMILIERUTEN 2,5 KM. 
 
Ruten: Frederiksberg Kirke - Solbjerg Kirke  - Emmauskirken - Lindevangsparken (Indgang ved Sløjfen, Peter Bangs Vej) - Lindevang Kirke 

SAMMENSÆT DIN EGEN RUTE 


 Sankt Markus Kirke (Sankt Markus Plads) - Sct. Lukas Kirke (Chr. Richardts Vej 1) - Solbjerg Kirke (Howitzvej 30A) - Frederiksberg Kirke (Frederiksberg Allé 71) - Frederiksberg Slotskirke (Roskildevej 28) - Immanuelskirken (Forhåbningsholms Allé 20A) - Døves Kirke ( Falkoner Allé 132) - Lindevang Kirke (Hattensens Allé 12) - Flintholm Kirke (Junggreensvej 14)  - Frederiksberg Hospitalskirke (Nyelandsvej 64D) - Mariendal Kirke (Nitivej 17) - Sct. Thomas Kirke (Rolighedsvej 16) - Emmauskirken (Peter Bangs Vej 3C) - Godthaabskirken (Nyelandsvej 51A) - Lindevangsparken (Indgang ved Sløjfen, Peter Bangs Vej)

Klik og sammensæt din egen rute
SPØRGSMÅL TIL ÆGGEJAGTEN - VIND OP TIL 15 PÅSKEÆG


MARIENDAL KIRKE
1. Hvilken frugt finder man udskåret og forgyldt oppe ved knæfaldet?
A) Vindruer
B) Æbler
C) Granatæbler                  
2. Der gemmer sig en fugl i kirkerummet. Hvor er den?   
A) Over prædikestolen
B) I loftet
C) Over alteret                         
3. Hvad er det for en due?    
A) Noas due
B) Duen fra Jesu dåb
C) Fredens due

EMMAUSKIRKEN         
1. Hvilket symbol er der i kirkens gulv?      
A) Kongekrone
B) Kors
C) Scepter      
2. Hvor mange lys er der i kirkens lystræ? 
A) 21
B) 22
C) 23                
3. I østen stiger solen op - og hvad gør den så?                  
A) Den spreder guld på sky
B) Ruller over himlen
C) Går over sø og land

SCT. LUKAS KIRKE                  
1. Uden på kirken er der forskellige figurer. Hvor mange drager er der?
A) 2
B) 3
C) 4                  
2. Til højre for alteret hænger den korsfæstede Kristus. Hvem holder tornekronen?   
A) Jomfru Maria
B) Julemanden
C) Gud             
3. Hvor mange personer er der på altertavlen?                       
A) 11
B) 12
C) 13

GODTHAABSKIRKEN
1. Hvor mange musikinstrumenter er der i kirken?                
A) 1
B) 2
C) 3                  
2. Hvad betyder den grønne farve i kirken?
A) Vækst
B) Kirken er klimavenlig
C) Sundhed    
3. Hvem fortalte menneskene, at Jesus var opstået påskemorgen?           
A) En engel
B) En gartner på kirkegården
C) En due

FREDERIKSBERG HOSPITALSKIRKE
1. Hvor mange stjerner er der i altertæppet?
A) 23
B) 25
C) 27                
2. Hvor i kirken sidder det lille relief af Frans af Assisi?        
A) Ved alteret 
B) I enden af kirken,hvor orglet var før
C) Ved prædikestolen           
3. Lammet er afbilledet på alteret. Hvorfor?
A) Fordi vi spiser lammesteg til påske  
B) Lammet er en forårsbebuder
C) For at minde os om Jesu død som offerlam

SOLBJERG KIRKE
1. Hvor mange englebarnehoveder er der i kirken?                
A) 9
B) 10
C) 11                
2. Hvad betyder tallene på vægtavlerne?     
A) Det er lottotal
B) Det er salmenumre
C) Det er dagens priser på fisk                      
3. Hvad hedder det store instrument, man spiller musik på i kirken?         
A) Orglet
B) Harmonikaen
C) Trompeten

SANKT MARKUS KIRKE
1. Hvor mange apostle kan du se nedenunder Jesu kors ?  
A) 4
B) 9
C) 12
2. Hvad hedder landsbyen på alterbilledet? (Lukas 24.13-35)                      
A) Emmaus  
B) Jeriko
C) Skagen       
3. Hvad er det for et mønster, du kan se omkring døbefonten?                    
A) Vinranke
B) Tovværk
C) Fisk

SCT. THOMAS KIRKE
1. I kirken findes tre skibe. Hvor er de?
A) I koret
B) Ved orglet
C) I skibet       
2. Hvor i kirken findes en rød lilje på blå baggrund?                 
A) I vinduerne i siden
B) På bænkene
C) I glasmosaikkerne over alteret                
3. Hvad havde kvinderne med til Jesu grav påskemorgen?                            
A) En rød rose
B) Salve
C) Et granatæble

FLINTHOLM KIRKE
1. Hvor mange planter kan man se på prædikestolens udskæringer?  
A) 1
B) 8
C) 16                
2. Hvilke to af påskens dage er at finde på glasmosaikken bag alteret?                          
A) Langfredag og palmesøndag
B) Langfredag og skærtorsdag
C) Langfredag og påskedag
3. Hvad er påskens budskab kogt ned til én sætning?     
A) Der er håb!     
B) Elsk din næste!
C) Spis grønt!

FREDERIKSBERG KIRKE
1. Hvad er senest blevet restaureret i Frederiksberg Kirke?                      
A) Kirkebænkene
B) Orglet
C) Døbefonten                         
2. Hvad hed det projekt som Frederiksberg Kirke og menighedshaven var en del  af i 3 år?                            
A) Stressfri Have   
B) Spis grøntsager  
C) Det grønne maraton         
Hvad er grunden til at prædikestolen efter 1700-tallets hollandske tradition er placeret over alteret?    
A) Ordet er lige så vigtigt som Bordet
B) Der var ikke plads andre steder  
C) Den hurtigste løsning var at lave et hul i væggen

FREDERIKSBERG SLOTSKIRKE
1. Hvorfor er der hverken et tårn eller et spir der viser, at her er en kirke?                       
A) Slottet er imod det 
B) Der var ikke råd, da kirken stod færdig
C) Slottet var næsten færdigt, da dronningen fandt ud af, at hun ville have en slotskirke                          
2. Hvilken blomst forbinder man oftest med påsken?     
A) Vintergæk
B) Rose
C) Påskelilje   
3. Hvor mange rigtige døre er der i kirkerummet?              
A) 10
B) 14
C) 8

LINDEVANG KIRKE
1. Hvad hedder den have, som den nederste del af altertavlen fremstiller?
A) Getsemane Have
B) Den hængende have
C) Paradisets Have                
2. Øverst på altertavlen kan man se 3 kors. De kan også kaldes Korsets træ. Er der andre særlige træer i Bibelen?       
Flere mulige svar                    
3. Er der billeder af dyr i Lindevang kirke?
A) Nej
B)  Ja. Hvilke dyr?
C)  Ved ikke

IMMANUELSKIRKEN
1. Hvor mange børn er der på alterbilledet?
A) 5
B) 6
C) 7                  
2. Navnet på kirkens første præst står et sted i kirken. Hvad hed han? 
A) Jesper Tang Nielsen
B) Nikolaj Frederik Severin Grundtvig
C) Frederik Jungersen           
3. Hvad er ikke dekoreret med planter og blomster?        
A) Døbefonten 
B) Prædikestolen 
C) Alteret

DØVES KIRKE
1. Bed en ansat vise dig et tegn – hvad betyder det?         
A: Påske
B: Kirke
C: Jesus
2. Hvorfor er gulvet skråt i Døves Kirke?     
A) Så alle kan se præsten
B) Så kan kisten ligge på skrå
C) Så kan man rulle ned til koret                   
3. Hvor hænger Døves Kirkes kirkeklokke?
A)  I kirkerummet
B)  I våbenhuset
C) Oppe i tårnet

LINDEVANGSPARKEN
Spørgsmål til børn udleveres i parken