Budgetsamråd 2023

Budgetsamråd torsdag den 7. september 2023 kl. 19-21 i Godthaabskirken, Nyelandsvej 51.

Dagsorden:
1. Velkomst.
2. Orientering om budget 2024 og provstiets økonomiske forhold.
3. Drøftelse af karakteren og omfanget af samarbejde i provstiet mellem sognene Herunder fordeling af ligningsmidler mellem provsti og sogne.
4. Kort orientering om den nye økonomilov og processen vedrørende implementering.
5. Evt.