Kommunikation

Kirkeavis

Kirkeavisen udkommer som 4-sidet indstik i Frederiksberg Bladet


Kirkeavisen udkommer som 4-sidet indstik i Frederiksberg Bladet med arrangementskalender og artikler fra kirkerne. Indstikket udkommer 10 gange om året  i et oplag på 50.000 ex. Derudover har Mariendal Sogn også sit eget kirkeblad, ligesom de fleste kirker udgiver foldere og flyers med omtale af kommende arrangementer og aktiviteter.

Læs kirkeavisen fra Folkekirken på Frederiksberg

Fælles hjemmeside

Her finder du en oversigt over alle gudstjenester, koncerter etc. i provstiet og der er mulighed for at navigere mellem kirkernes egne hjemmesider.


www.folkekirken-frederiksberg.dk

Her finder du en oversigt over alle gudstjenester, koncerter etc. i provstiet og der er mulighed for at navigere mellem kirkernes egne hjemmesider.

Facebook

Provstikoordinatorbestyrelsen står bag den fælles facebook-sideProvstikoordinatorbestyrelsen står bag den fælles facebook-side @daabsgaven målrettet børnefamilier og den fælles facebook-side @folkekirkenfrederiksberg med nyt fra kirkerne på Frederiksberg.

Her finder du også en række kampagne-videoer om dåb, menighedsrådsvalg mv.

Derudover findes også facebooksider knyttet til enkeltarrangementer i provstiet: @lutherloebet, @sangstafet mv.

Facebook-siderne har i alt over 2000 følgere.

Hva´ ka´ kirken?

Hva´ ka´ kirken?En programserie på 6 afsnit af hver 30 minutter, lavet i samarbejde med TV2 Lorry, hvor nutidens folkekirke på Frederiksberg undersøges: Hvad rummer den, hvad kan den og hvilke udfordringer står den overfor?

Med en personlig, nysgerrig og kritisk tilgang undersøges kirkens aktiviteter gennem samtaler med præster, fagfolk, biskop, minister, brugere og borgere, der fortæller om deres syn på folkekirkens udfordringer og måder at håndtere dem på.

Programserien havde 100.000 seere
på flow-tv.

Se serien

Understøttelse af sognenes kommunikation

 

Understøttelse af sognenes kommunikation


Koordinatorbestyrelsen samarbejder med og understøtter provstiets sogne i deres kommunikation. Se eksempler på kommunikationen i forbindelse med corona-lukningen af kirkerne: 

Kirke og corona