Provstikoordinator

Espen Bock Andersen


Peter Bangs Vej 5B
2000 Frederiksberg
Tlf. 4224 2951
E-mail: esba@km.dk
 

Arbejdsområder

Kommunikation - Fælles kommunikation for kirkerne på Frederiksberg: 

  • Månedligt indstik i Frederiksberg Bladet
  • Fælles hjemme- og facebooksider 
  • Større kommunikationsprojekter, eks. samarbejde med TV2Lorry om programserien: Hva´ka´kirken?
  • Understøttelse af sognenes kommunikation

Arrangementer - Fællesarrangementer for kirkerne på Frederiksberg:

  • Drop-in-dåb, Kulturnat på Frederiksberg Slot, FRBdage, fællesgudstjenester mv.

Projektarbejde - Tværgående projekter i provstiet - f.eks.:

  • Ny bog om kirkerne på Frederiksberg fra 2020
  • Fælles videogudstjenester under corona-nedlukningen 2020
  • Samarbejde med teatret Riddersalen om projekt OmSorg 2020: teater, gudstjenester, udstillinger mv. om sorg.


Provstikoordinatoren er ansat af provstikoordinatorbestyrelsen, der står bag udviklingen og koordineringen af de fælles aktiviteter i Frederiksberg provsti. Bestyrelsen består af repræsentanter fra hvert af provstiets 9 menighedsråd.