Provstikoordinator


Espen Bock Andersen

Peter Bangs Vej 5B
2000 Frederiksberg
Tlf. 4224 2951
E-mail: esba@km.dk

Arbejdsområder:

Kommunikation
Månedligt indstik i FREDERIKSBERGLIV
Fælles hjemme- og facebooksider 
Større kommunikationsprojekter, eks. samarbejde med TV2 Kosmopol om programserien: Hva´ka´kirken?
Understøttelse af sognenes kommunikation

Arrangementer 
Drop-in-dåb, Kulturnatten, FRBdage, Påskevandring mv.

Projektarbejde
Tværgående projekter i provstiet - f.eks.:
Hildegard af Bingen 2023: Foredragsrække, udstilling og rejse

Provstikoordinatoren er ansat af provstikoordinatorbestyrelsen,
der står bag udviklingen og koordineringen af de fælles aktiviteter i Frederiksberg provsti.
Bestyrelsen består af repræsentanter fra hvert af provstiets 9 menighedsråd