Provstisekretær


Louise Bates

Peter Bangs Vej 5B
2000 Frederiksberg
Tlf.: 23 43 03 84
lba@km.dk
frederiksberg.provsti@km.dk

Kontoret er åbent mandag til fredag

Arbejdsområder:

Sekretær for provstiudvalg og provst. 

Økonomiopgaver:  provstiudvalgskassens regnskab og budget.  Kirkernes budgetter og regnskab i forbindelse med behandling i provstiudvalg. Projektregnskab for puljemidler og samarbejdsprojekter. 

Sagsbehandling: Behandling af byggeansøgninger samt ansøgninger til 5 % midlerne.

Rådgivende funktion for menighedsrådene i bygge- og personalesager. 

Tovholder på provstiets erfa-grupper, herunder udvikling af diverse undervisningstiltag.