Erfagruppe for organister

Organisten er ansvarlig for musikken i kirken - ved gudstjenester, kirkelige handlinger, koncerter, sangaftner og diverse andre arrangementer. Organisten er ofte også korleder og har ledelsesansvar overfor sangerne samt tilsyn med kirkens musikinstrumenter og nodesamling.

Erfagruppen mødes cirka 3 gange årligt og deler praktiske og faglige erfaringer fra den musikalske hverdag rundt i provstiet. 

Kontakt:  Provst Kirsten Jørgensen. Mail kjoe@km.dk

Emnerne varierer bredt fra løn- og ansættelsesforhold for alle kirkens musikere til aktuelle koncertsamarbejder og fælles koordinering og kommunikation heraf.