Erfagrupper i Folkekirken på Frederiksberg

I Folkekirken på Frederiksberg har vi gennem en årrække arbejdet på at etablere erfa-grupper og udvikle dem til at være inspirerende netværk for menighedsrådsmedlemmer og ansatte.

Menighedsrådsarbejde: når man bliver valgt til menighedsrådet, er der en række love og regler, man skal kende og kunne navigere i. En række værktøjer er stillet til rådighed for menighedsrådet af Kirkeministeriet, stifterne og Landsforeningen af menighedsråd. For at udbrede kendskabet og understøtte menighedsrådets arbejde, har vi i provstiet oprettet erfa-grupper for kasserere, kirkeværger og kontaktpersoner. Dertil kommeren erfa-gruppe for formænd, som er oprettet efter initiativ fra en menighedsrådsformand.

Klik på billedet: læs mere og se videoer om menighedsrådsarbejdet


Klik på billedet: læs mere og se videoer om menighedsrådsarbejdet

Ansatte:  vi har erfa-grupper for organister, kirke-kulturmedarbejdere, kordegne og kirtjenere.  Læs mere om arbejdet her på siden eller kontakt provstiet for flere oplysninger.