Erfagruppe for kommunikationsmedarbejdere

Kommunikationsmedarbejderne er ansvarlige for kirkens kommunikation med sognets beboere. Det kan fx være via hjemmeside, Facebook og lokalavis. Arbejdet med kommunikation indgår typisk kun som en del af en stilling, hvor der også er andre ansvarsområder. Det kan fx være kordegnearbejde, korundervisning mv.

Erfagruppen mødes cirka 3 gange årligt og deler praktiske og faglige erfaringer fra arbejdet med kommunikation rundt i provstiet.

Tovholder: Espen Bock Andersen, provstikoordinator. Mail esba@km.dk, telefon 42242951.