Provstiudvalget

Provstiudvalget

I hvert provsti er der et provstiudvalg, som består af provsten, en præst og 4-8 medlemmer, der er valgt af menighedsrådene.

Provstiudvalget har ansvar for at koordinere den folkekirkelige økonomi imellem sognene i provstiet. Provstiudvalget fastsætter således rammerne for de lokale kirkelige kassers budgetter samt det beløb, der skal udskrives i kirkeskat til de lokale kasser.

Provstiudvalget er i øvrigt godkendende instans på en række økonomiske, administrative og bygningsmæssige områder i forhold til menighedsrådenes beslutninger. Provstiudvalgets kompetence i forhold til økonomien kan overdrages til et budgetsamråd, der består af repræsentanter for menighedsrådene samt af provstiudvalget.

Provstiet er også ramme om tilsyn med menighedsråd, kirker og kirkegårde i provstiets sogne. Desuden er provstier i stigende grad ramme om samarbejde mellem sognene i forhold til såvel kirkelige aktiviteter som administrative opgaver.

Provstiudvalgets medlemmer:

Karsten Bundgaard(formand)

Provst Kirsten Jørgensen (forretningsfører)
Hanne Lindstrøm (næstformand)
Ole Larsen
Margit Toxværd
Tina Hass Hansen

Stedfortræder:
Henrik Ingerslev

Repræsentant for præsterne:
Annette Molin Brautsch

Her kan du hente hensigtserklæring for arbejdet i Frederiksberg Provstiudvalg 2022-2023

 

Provstiudvalgsmøder - klik for dagsorden

Onsdag den 25. januar 2023 kl. 15.00

Onsdag den 22. februar 2023 kl. 15.15

Onsdag den 29. marts 2023 kl. 15.15

Onsdag den 26. april 2023 kl. 15.15

Onsdag den 31. maj 2023 kl. 15.15

Onsdag den 28. juni 2023 kl. 15.00

Onsdag den 23. august 2023 kl. 15.15

Budgetsamråd: torsdag den 7. september kl. 19.30

Onsdag den 27. september 2023 kl. 15.15

Onsdag den 25. oktober 2023 kl. 15.15

Onsdag den 29. november 2023 kl. 15.15