Vedtægter og aftaler

På denne side finder du vedtægter, aftaler og andre beslutninger, der vedrører samarbejdet mellem sognene samt mellem sognene og provstiudvalget.

Vedtægt for samarbejde mellem menighedsrådene i Frederiksberg Provsti om synliggørelse af folkekirken i provstiet: Samarbejdet.

Vedtægt for samarbejde med provstier i Københavns stift vedr. Folkekirke for kristne med anden sproglig og kulturel baggrund. 

Tilskud ved langtidssygemeldinger samt graviditets-, barsels- og adoptionsfravær.

Brug af frie midler: læs provstiudvalgets vejledning til brug af frie midler.

Link til synsprotokol (masterudgave)

Vedtægt for Folkekirkens Skoletjeneste for Ungdomsuddannelser (FSU).

Vedtægt for Bibliarium.