Erfagruppe for kordegne

Kordegnen tager sig af civilregistrering ved fødsel, dåb, navneændring, dødsfald etc. 
Kordegnen sørger for, at bisættelser, vielser, møder og koncerter passer ind med de øvrige aktiviteter i kirkens kalender. Kordegnen er ofte dén, der holder hjemmesiden ajour.
Kordegnen er også menighedsrådets sekretær. Ofte er det kordegnen, der indsamler punkter til menighedsrådsmødernes dagsordenen og følgende skriver referat deraf.
Nogle kordegne fungerer også som daglig leder af kirken, mens andre har ekstra udvalgte arbejdsopgaver som for eksempel regnskabsføring.

Kordegnene afholder erfa-møder fem-seks gange årligt. Nogle er på initiativ af provstikoordinatoren, hvor emnerne omhandler kommunikation, andre er på kordegnenes eget initiativ, hvor man taler om spørgsmål vedrørende civilregistrering, arbejdsmiljø og lign. 

Tovholder: går på skift mellem kordegnene.