Erfagruppe for kontaktpersoner

Kontaktpersonen varetager på menighedsrådets vegne den daglige arbejdsgiverfunktion overfor kirkens ansatte, præsterne undtaget.

Erfa-gruppen mødes  ca. 3 gange om året og arbejder med kontaktpersonens opgaver. Aktueller emner tages op til fælles drøftelse og gensidig inspiration.

Emner, vi har arbejdet med og som alle tager udgangspunkt i kontaktpersonens opgaver:

-ansættelse/ afskedigelse af kirkefunktionærer: ansættelsesproces, lønforhold, introduktion af nye medarbejdere på arbejdspladsen. 

-fysisk og psykisk arbejdsmiljø herunder arbejdet med APV og MUS

-regelsæt vedr. ansættelse af udenlandsk personale

-Ny ferielov

-COVID 19: nedlukningen og genåbningen

-inspirationsbesøg på fælles kirkekontor i nabo-provsti og drøftelse af mulige former for samarbejde i Frederiksberg provsti, herunder evt. vikaraftale med nabo-sogn

-besøg af Frederiksberg kommune vedr. muligheder for ansættelse med tilskud

Kontakt:  Kirsten Jørgensen, provst. Mail: kjoe@km.dk.

Læs mere  på  folkekirkenspersonale.dk og Folkekirkens Intranet