Erfagruppe for formænd

Formandens opgave er defineret i Lov om menighedsråd. De vigtige funktioner er: 
Forbedrede og lede menighedsrådsmøder og sørge for at menighedsrådets beslutninger udføres. Repræsentere menighedsrådet i forhold til offentlige myndigheder og være menighedsrådets primære ”ambassadør”. 
Erfa-gruppen mødes 3- 4 gange om året, på skift i kirkerne for at udveksle erfaringer om aktuelle emner, fx kirkens liv og udvikling, økonomi, ny lovgivning, menighedsrådet som arbejdsgiver, samarbejde på tværs af sognene, samarbejde med provsti og stift mv. På erfa- møderne berettes ligeledes om, hvordan tingenes tilstand er i de enkelte sogne fx igangværende eller afsluttede projekter.

Et af møderne afholdes sammen med provstiudvalget, hvor overordnede strategier kan diskuteres. 
Tovholder: Det er formændene der på skift varetager at være tovholder for mødet. 

Læs Lov om menighedsråd.