HOLD EN MINI-GUDSTJENESTE DERHJEMME


Vi er midt i en Coronatid, og mange ting er lukket. Det gælder også landets kirker, der for tiden er helt lukkede for andet end begravelser, dåb og vielser - Så man kan ikke komme til gudstjeneste i kirkens rum.

Men mange kirker rundt omkring holder stadig gudstjenester … på nettet. Det gælder også på Frederiksberg, hvor der bl.a. i påskedagene sendes korte gudstjenester med forskellige præster. Læs mere på den fælles hjemmeside for Folkekirken på Frederiksberg, hvor der bl.a. også er link til Bibelpodcasts for børn; videohilsner og påskeaktiviteter. Tjek også Folkekirken på Frederiksbergs Facebookside.

MEN, man kan også holde en lille gudstjeneste (andagt) derhjemme, og man kan holde den alene eller sammen med sin familie. Det er ikke noget nyt, at holde gudstjeneste og andagter uden for kirkens rum: det har man altid kunnet, men i en tid, hvor man ikke kan bruge kirkerummet, er det en god anledning.

HVORDAN GØR MAN SÅ?

Det giver videoen nogle ideer til, og neden for er der forslag både til liturgien (altså ’køreplanen’) og til tekster, bønner, sang og musik. Og allernederst er det relevante links.
 

LITURGI (køreplanen)

Sang/musik

Tænk lys

Bøn

Læsning fra Biblen

Mininadver:

- del brødet og vinen med hinanden

Fadervor

Velsignelse

Sang/musik

Det er godt at ramme andagten ind med sang eller musik. Du kan selv synge (eks. Du som har tændt millioner af stjerner, Sov sødt barnlille), men du kan også bare spille noget stille, meditativ musik.

Skab også dit eget lille, intime rum: ryd bordet for ting, dæmp lyset, find de bløde puder …
 

BØN I CORONATIDEN

Jesus Kristus, vores bror!

Da du trådte frem iblandt os mennesker,

var det med ordene ”frygt ikke!”

Og du sagde: ”I skal ikke bekymre jer!”.

Men din styrke,

ét som du var med din himmelske Far,

har vi små mennesker ikke.

Så vi rammes af bekymring,

når en ny sygdom bryder hverdagen op;

og vi mærker frygt,

fordi vi kender til mennesker,

som den nye virus særligt vil true;

dem tænker vi på,

dem beder vi for.

Og vi beder for os selv:

Lad din ånd virke i os,

give os ro,

låne os glimt af din styrke,

så vi kan leve opmærksomt

med hinanden,

hensynsfuldt og hjælpsomt.

Hjælp os at hvile i dit nærvær,

virke i din kærlighed,

den du lader alt udstråle fra

til tro og håb.

Amen.

Bønnen er skrevet af præst og forfatter Johannes Værge.
 

NADVEREN

Til gudstjenesten i kirken om søndagen er der altid nadver. Den kan man også have i en miniudgave i sin andagt, hvis du har lyst (eller behov). I filmen er der brugt græsk fladbrød (fra Fakta), men alt brød kan bruges. Ligesom ’vinen’ kan være alt fra vin til vand eller mælk.

Du kan sige ”dette er Jesus Kristi legeme og blod”, inden du/I spiser og drikker, og du kan indlede nadveren med eks. teksten herunder – Eller du kan helt lade være med at sige noget.

Læsning inden brød og vin:

Lovet være du, vor Gud, verdens Skaber,

for brødet, som du giver os.

Dette brød frembragt af jorden med menneskers arbejde, bærer vi frem for dig.

Lad dette for os blive livets brød.

 

Lovet være du, vor Gud, verdens Skaber,

for vinen, som du skænker os.

Denne vin, frembragt af vinstokken ved menneskers arbejde, bærer vi frem for dig.

Lad den for os blive frelsens kalk.

 

Som kornene, der engang var spredt på markerne,

og druerne, der engang var spredt på bjergene,

nu er forenede på dette bord i brød og vin,

lad således hele din kirke

blive samlet fra alle verdens hjørner i dit Rige.

 

Læsning efter brød og vin:

Bær med dig det levende brød, som du fik her,

som en skat mellem dine hænder og i dit hjerte.

Del ud af det igen og igen.

Det vil altid slå til, hvis du blot fortsætter med at bryde det.

 

LÆSNING FRA BIBLEN

Der er mange tekster fra Biblen, du kan bruge til andagten, men her kommer 3 forslag:

- Den barmhjertige samaritaner (Lukasevangeliet, kapitel 10 vers 25-37)

- Opstandelsen påskedag (Markusevangeliet, kapitel 16 vers 1-7)

- Kærlighedens højsang (Paulus 1. brev til korinterne, kapitel 13 vers 1-13)

Teksterne kan læses fra den autoriserede Bibel – eller fra en af børnebiblerne: de er ofte også gode til voksne Og så findes der et par gode genfortællinger af Biblen.

Genfortællingen af skærtorsdag, der læses i videoen, er fra Johannes Møllehaves Børnebibelen (Bibelselskabet 1996).

Se i øvrigt linket nedenfor
 

FADERVOR

Vor Far, du som er i himlene!

Helliget blive dit navn,

komme dit rige,

ske din vilje som i himlen således også på Jorden;

giv os i dag vort daglige brød,

og forlad os vor skyld,

som også vi forlader vore skyldnere,

led os ikke ind i fristelse,

men fri os fra det onde.

For dit er Riget og magten og æren i evighed!

Amen.

 

VELSIGNELSE

Må Guds fred, som overgår alt, hvad du kan forestille dig, bevare dit hjerte og dine tanker i Kristus.

Gud velsigne dig - og vær du selv en velsignelse.
Amen.

 

LINKS

Biblen online

DetMedGud

Den danske Salmebog online

Salmer:

Sig månen langsomt hæver (med Pia Raug)

Sov sødt barnlille (med Tine Mynster)

Du som har tændt millioner af stjerner (Erik Sommer). Instrumental.

Meditativ musik:

Sound of invisible water (Deuter)

Memories of an Angle (Deuter)

Early Spring (Niels Eje)
 

P.S.

At holde en andagt derhjemme er oplagt, nu hvor der ikke er gudstjeneste i kirkerne. Men husk, at man altid kan holde en andagt, også når Coronatiden er ovre, og kirkerne åbner igen.

 

Video og idé: Peter Friis, Flintholm Kirke.