Erfagruppe for kirketjenere

Erfa-gruppe for kirketjenere blev opstartet efteråret 2019 på initiativ af Søren Roed og Danny Guldborg fra Sct. Lukas kirke.
Ønsket var at mødes på tværs og hilse på kolleger samt udveksle faglige erfaringer. Temaet var 'grøn kirke' og en drøftelse af de enkelte kirkers erfaringer og stillingtagen. Der var god tilslutning og ønske om fortsættelse.