Erfagruppe for kasserere og regnskabsførere

Denne erfa-gruppe er for provstiets kasserere og regnskabsførere og har til formål at understøtte og give inspiration til arbejdet med økonomi i menighedsrådet.

Kassereren i menighedsrådet har ansvaret for tilsynet med kirkens økonomi og  regnskabsføreren varetager de praktiske opgaver med regnskab og budget.

Erfa-gruppen mødes 3- 4 gange om året og arbejder med menighedsrådets budget og regnskabsopgaver.

Emner, vi har arbejdet med og som alle tager udgangspunkt i  årshjul for budget og regnskab.

  • Budget:
   • Gennemgang af budgetproces i menighedsråd og provsti.
   • Ideer og sparring: hvordan opbygges det gode budget og hvem skal involveres?
   • Særligt fokus på menighedsrådets kommentarer og forklaringer til budgettet. Inspiration til arbejdet med forklaringer, som afspejler menighedsrådet vision og planer for kirkelivet i sognet.
     
  • Regnskab:
   • Sparring og inspiration til gode værktøjer til budgetopfølgning, fx kvartalsregnskab
   • Opgaver i forbindelse med årsafslutning
   • Udarbejdelse af gode bemærkninger og forklaringer til årsregnskab: hvilke planer lagde menighedsrådet i forbindelse med budgettet og hvordan er det gået?
     
  • Fælles regnskabsfunktion: arbejdsgruppe har undersøgt muligheder for fælles regnskabsfunktion og udarbejdet anbefalinger til menighedsrådene.
    
  • Kurser: aktuelle emner tages op og det sker at eksterne aktører inviteres til erfa-møderne. Brandsoft har afviklet kursus om regnskabsværktøjer (WEBdata), Landsforeningens regnskabskontor deltager regelmæssigt og støtter den interne sparring om forskellige fælles regnskabsudfordringer. Endelig har revisor deltaget i forbindelse med erfa-møder om årsafslutning.

Læs mere: Lov om  folkekirkens økonomi.

Se de vigtige datoer i budgetprocessen.