ProvstKirsten Jørgensen

Peter Bangs Vej 5B
2000 Frederiksberg
Tlf.: 5176 7776
E-mail: kjoe@km.dk

 

Arbejdsområder


Teologisk ledelse : Provsten skal fokusere på kirkens overordnede opgave og hjælpe med at formulere visioner for det lokale arbejde på Frederiksberg. Det er en form for ledelse, der udøves relationelt, i samtaler, i møder, i offentlige sammenhænge og medier. Provsten igangsætter og støtter forpligtende samtaler om kristendommens vilkår, opgaver og udfordringer i vores samfund. Provsten anviser, vejleder og inspirerer præsterne i deres arbejde.

Administrativ ledelse : Provsten er embedsmand og har et lovgivningsmæssigt ansvar, fx for kirkens økonomi i samarbejde med provstiudvalget, præsternes arbejdsforhold og arbejdsmiljø samt rådgivning og tilsyn med menighedsrådenes arbejde.

 

Download billeder Kirsten Jørgensen

 


Foto: Dan Møller

Kirsten Jørgensen


Foto: Dan Møller

Kirsten Jørgensen


Foto: Dorte Krogh