Velkommen

 

Folkekirken på Frederiksberg består af ni sogne og 10 kirker. Hvert sogn har sin særlige karakter, og det kirkelige arbejde formes efter det stedlige menighedsråds ønsker. Vi lægger stor vægt på sognenes selvbestemmelse. Det er det enkelte sogns privilegium og ansvar at være kirke, sådan som man gerne vil være det.

Lige så meget som vi værdsætter dette, i lige så høj grad er vi i Folkekirken på Frederiksberg optaget af samarbejde mellem sognene. Vi mener, at der er opgaver og tilbud, der naturligt hører hjemme i de enkelte sogne, men der er andre opgaver, som vi bedst kan løfte i fællesskab. Derfor har vi en provstikoordinator, der tager vare på alt det, vi har sammen. 

Vi arbejder  i fællesskab på, at der sker god forvaltning i Folkekirken på Frederiksberg. Igennem erfagrupper og særligt nedsatte arbejdsudvalg bestræber vi os hele tiden på at blive dygtigere til økonomistyring, personaleledelse, bygningsvedligeholdelse, kommunikation mm.

Folkekirken på Frederiksberg er en del af folkekirken i Københavns stift og folkekirken på landsplan. Vi vil gerne bidrage til det fælles arbejde for at udvikle folkekirken i takt med tidens og kulturens forandringer.

Folkekirken på Frederiksberg i tal:

- 9 sogne og 10 kirker 

- 62.746 folkekirkemedlemmer (medlemsprocent 60 %) 

- 33 præster

- I Folkekirken på Frederiksberg døber vi hvert år 740 personer, konfirmerer 430, vier/velsigner 180 par og begraver 565 personer

- Vi har kirkeskat-procent på 0,5, hvilket er landets 2. laveste

- 9 menighedsråd administrerer den lokale kirke – i alt er 104 personer valgt på Frederiksberg

Kort over provsti