Valg til provstiudvalg og stiftsråd

Der blev indleveret én gyldig liste til begge valg, hvorfor valget blev aflyst.

Valgt til provstiudvalg:

Hanne Lindstrøm
Karsten Bundgaard
Ole Larsen
Margit Toxværd
Tina Hass Hansen

Stedfortræder:
Henrik Ingerslev

Repræsentant for præsterne:
Birgitte Haahr

Stedfortræder:
Annette Molin Brautsch

Valgt til stiftsråd:

Ingeborg Ilkjær

Stedfortræder:
Hanne Lindstrøm

Læs mere om provstiudvalget