MENIGHEDSRÅDSVALG 2024 PÅ FREDERIKSBERG

 I 2024 er der valg til menighedsrådene for en ny periode på fire år. Menighedsrådene
vælges på en valgforsamling hvor kandidater opstilles og vælges. 
Sæt allerede kryds i kalenderen nu, så du kan være med til at sætte dit præg på Danmarks
mest lokale demokrati – menighedsrådet.

Valgforsamling: 17. september 2024

Læs mere om menighedsrådsvalget:


Er du i tvivl om hvilket sogn du bor i, så finder du svaret på sogn.dk

Sogn.dk