MENIGHEDSRÅDSVALG 2024 PÅ FREDERIKSBERG

 I 2024 er der valg til menighedsrådene for en ny periode på fire år. Menighedsrådene vælges på en valgforsamling hvor kandidater opstilles og vælges. Forud for valgforsamlingen afholder menighedsrådet et orienteringsmøde. Begge møder er offentlige og alle er velkomne. Sæt allerede kryds i kalenderen nu, så du kan være med til at sætte dit præg på Danmarks mest lokale demokrati – menighedsrådet.

Orienteringsmøde: 14. maj 2024

Valgforsamling: 17. september 2024

Er du i tvivl om hvilket sogn du bor i, så finder du svaret på sogn.dk

Sogn.dk